Kelayakan

  • Pemohon mestilah Warganegara Malaysia berumur sekurang-kurangnya 21 tahun ketika permohonan dibuat;
  • Pendapatan kasar isi rumah bagi pemohon individu (bujang/tidak berkeluarga) hendaklah tidak lebih daripada RM10,000 sebulan manakala berkeluarga (suami dan isteri) tidak lebih daripada RM15,000 sebulan;
  • Pemohon mestilah dilahirkan atau bekerja atau bermastautin di Wilayah Persekutuan;
  • Satu permohonan sahaja bagi setiap isi rumah.
  • Sekatan penjualan (moratorium) selama 10 tahun dikenakan di mana rumah yang dibeli tidak boleh dipindahmilik atau dijual tanpa kebenaran kerajaan kecuali kepada waris terdekat seperti suami/isteri atau anak-anak sahaja;
  • Pemohon hendaklah berdaftar di Portal Residensi Wilayah.

Pendaftaran

Nombor kad pengenalan tanpa (-) (contoh: 888888776666)

Minimum 8 kombinasi aksara, nombor dan simbol (contoh: abcd123!)

Minimum 8 kombinasi aksara, nombor dan simbol (contoh: abcd123!)


Gaji Pokok + Elaun (Cola & Lain-lain)